VIKTIG: Bortebilletter MÅ bekreftes av oss før vi kan bekrefte disse,  etter at vi har hørt med agenten vår om det finnes ledige bortebilletter.

 

Reisedokumenter og kampbillettene:

Hotellet dere blir fordelt til på vedlegget sammen med fakturaen kan være et annet en det som blir til slutt.

Når fakturaen er betalt vil dere få tilsendt en hotellvoucher som er deres bekreftelse overfor hotellet. Denne voucheren blir sendt senest 14 dager før kampdato og må tas med til hotellet når dere sjekker inn. Voucheren er å regne som et verdipapir. All nødvendig informasjon om hotellet som adresse, navn og telefonnummer står på voucheren.

Transfer fra flyplass til hotell er aldri inkludert i våre pakker. Av hensyn til miljøet, anbefaler vi at du benytter offentlig transport.
Merk at ved innsjekking på hoteller og leilighetshoteller er det vanlig at resepsjonen ber om kredittkort og sperrer et beløp på kortet for ekstrabetaling.
Dette kan være for telefonbruk, ekstra måltider, sen utsjekking eller ansvarsskader på rommet.
Vær spesielt oppmerksom på at nesten alle hoteller nå er røykfrie og at røyking på rommet kan medføre økonomisk ansvar i det rommet må fullrenses etterpå.

100 % kapasitet
Prisene og tilgjengeligheten er basert på 100 % stadionkapasitet. Hvis din bestilte kamp spilles med redusert kapasitet, kan det hende at arrangementsarrangøren ikke er i stand til å gi alle våre bestilte billetter eller tildelinger. Hvis vår leverandør  ikke kan fremskaffei de bestilte billettene til en kamp på grunn av lavere kapasitet og arrangementsarrangøren ikke kan gi alle billettene, vil vi refundere bestillingen din eller bytte bestillingen til en ny kamp. Prisforskjellen vil bli belastet.

Navnendring :
Vi gjør oppmerksom på at alle navnendringer må godkjennes på forhånd og at flere klubber og hoteller ikke godtar navnendringer – uansett grunn.

BILLETTENE :
Billettene til selve kampen får dere utlevert på hotellet/levert av vår agenten eller hentes ut på et meetingpoint.
Dersom du opplever feil eller mangler med hotell eller billetter og ikke tar kontakt med oss umiddelbart , vil vi ikke kunne hjelpe deg på stedet og du vil heller ikke være berettiget erstatning eller prisavslag når du kommer hjem.

Fotballpakke med kampbillett og hotell er ikke refunderbare i innkjøp fra våre leverandører og vil derfor heller ikke være refunderbare for deg som kunde.
Vi anbefaler på det sterkeste alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring hos deres forsikringsselskap. Denne kan da som regel benyttes dersom en ikke har mulighet til å reise på grunn av sykdom

Dersom lokalt politi, eller myndigheter forbyr en kamp avviklet, forlanger den utsatt eller at den av andre tvingende grunner ikke kan avvikles,  regnes dette som «force majeur» – utenfor Fotballreiser kontroll og det gir ikke rett til refusjon eller erstatning.

Dersom fotballkampen ikke spilles, gjelder billetten på ny dato og det gis ingen refusjon. Hvis kampen avlyses, eller spilles uten publikum av sikkerhetsgrunner, gjelder force majure.

Der hvor vi sender ut billetter på forhånd, plikter den reisende å kontrollere at billettene er i samsvar med bestilling og  plasseringsønsker. Vi kan dessverre ikke godta klager på billetter i ettertid i de tilfeller hvor billettene er tilsendt på forhånd.
Billettene kan være e-tickets, papir billetter eller sesongkort. Single billetter kan forekomme.  Den reisende er selv ansvarlig for å sette seg inn i det regelverket som gjelder i forbindelsen med fotballkampen. Dette innebærere bland annet at fotballriser.no ikke tilbakebetaler for fotballbileltter og andre kostnader om kunden har blitt bortvist fra stadion på grunn av uppasende oppførsel , feil supporterutstyr / effekter på hjemmelaget tribuneseksjon.
Kjøp av kun kampbilletter : 

Dersom man kjøprer kun billetter ( ikke hotell ) er man ikke sikret gjennom Reisegarantifondet. Da er vi kun ansvarlig for innbetalt beløp til oss og man kan ikke kreve erstatning for
andre elementer som kunden har kjøpt. f.eks : Flybilletter , hotell eller mat.
Dersom en kamp blir flyttet gjelder billetten(e) på ny dato uansett grunn.

Alle som reiser må ha med gyldig pass. Reisende som ikke er norske statsborgere må selv undersøå spørre etter billettene i resepsjonen da disse ikke blir levert på rommet.
Vi selger pakker, dersom dere kjøper kun billetter er dere ikke dekket av Reisegarantien (RGF ) og dere
har da kun rett til innbetalt bløp til oss dersom noe skulle gå galt/ikke bli levert.

Billetter som man ikke finner på hotellet,
MÅ ETTERLYSES INNEN KL: 9 KAMPDAGEN SLIK AT VI HAR MULIGHET TIL Å FINNE EN RESERVE LØSNING.
( BILLETTER KAN KOMME BORT, BLI STJÅLET )
TAS DET KONTAKT ETTER KL. 9 KAMPDAGEN KAN VI IKKE GARANTERE AT VI KAN KOMME OPP MED NYE BILLETTER ELLER TILBAKEBETALE INNBETALT BELØP TIL OSS.

Avbestillingsregler:

Etter at betaling er gjort kan kunden ikke avbestille fotballpakken(e) uansett grunn. Man kan ikke avbestille om man har bekreftet at man skal ha pakken muntilg eller skriftelig, dette gjelder også om man gjør om noe på en bestilling og
bekrefter endringene muntlig eller skriftlig. Har man bekreftet pakken kan man ikke påberope seg prisløte eller bruke prisløte som begrunnelse for avbestilling.

Dersom kunden har bekreftet bestillingen , eller har betalt hele eller deler av fotballpakken kan ikke kjøpet heves. Dersom fakturaen ikke blir betalt vil den gå til inkasso.

Pakken(e) kan heller ikke avbestilles om fotballkampen skulle flyttes til en annen dato eller tidspunkt. Depositum betales ikke tilbake uansett årsak. Kampbillettene er gyldig på ny kampdato/klokkeslett. Vi anbefaler alle våre kunder å kjøpe en fotballpakke fra fredag til mandag, dette fordi når en kamp flyttes er det som regel fra lørdag til søndag. Dersom kampen flyttes til annen dato gjelder fotballbilletten(e) denne nye datoen.

Vi tar ikke økonomisk ansvar i forbindelse med flytting av kamp når det gjelder reisebestillinger som ikke er gjort av oss. I forbindelse med reisen oppfordrer vi alle til å ha reiseforsikring som også dekker avbestilling ved sykdom. Lovens angrefrist på 14 dager gjelder hos oss, dvs. man kan avbestille dersom man ikke betaler innen betalingsfrist. Vennligst gi oss beskjed slik at det legges inn i systemet vårt. Særskilte reisevilkår gjelder for avbestillinger. Etter reglene i Kjøpsloven kan ikke arrangementsbilletter avbestilles.

Avbestilling ved sykdom:
Vi oppfordrer alle til å undersøke om de har reiseforsikring som gir refusjon ved sykdom dersom reisen ikke kan gjennomføres. Hvis ikke bør slik reiseforsikring/avbestillingsforsikring tegnes. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Dersom Fotballreiser utarbeider et spesialtilbud basert på kundens ønsker og dette tilbudet aksepteres av kunden, belastes et gebyr ved avbestilling som følger Pakkereiselovens bestemmelser. Dette gebyr er NOK 500 per person inntil 6 uker før avreise. Ved gruppereiser regnes mottak av navnliste som endelig bestilling og kun mindre endringer for inntil 15% av deltakerantallet tillates fram til betalingsfrist.

For de fleste land utenfor Schengen må passet være gyldig 6 mnd etter hjemkomst. NB Husk at passet må være skadefritt for at det skal være gyldig.

Bestiller du en fotballpakke basert på våre nettsider, godtar du våre reisebetingelser og bekrefter derved også at du har lest og akseptert disse.

MERK:

Som følge av de betingelser vi har hos våre underleverandører, må vi forskuttere hele pakkeprisen. Slike beløp vil ikke bli refundert oss dersom vår kunde avbestiller, og vi har følgelig andre bestemmelser for depositum, betalingsfrister og avbestilling mot vederlag enn hva som følger av hovedreglene i Alminnelige Vilkår for Pakkereiser, jfr. blant annet våre betingelser pkt om arrangementsbilletter.
Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet til å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise og være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.

Til alle våre fotballturer gjelder følgende avvikende regler:
Fotballpakke med kampbillett og hotell er ikke refunderbare i innkjøp fra våre leverandører og vil derfor heller ikke være refunderbare for deg som kunde.
Vi anbefaler på det sterkeste alle våre reisende å ha gyldig reiseforsikring hos deres forsikringsselskap. Denne kan da som regel benyttes dersom en ikke har mulighet til å reise på grunn av sykdom.

Endring av navn

Det er mulig å endre navn hvis leverandør/hotell godtar dette. Det påløper endringsgebyr på kr 300 per navn fra oss pluss evt. endringskostnader fra leverandør/hotell.
Mange hoteller har nå bestillingsregler hvor vi ikke kan endre navnene. Spør om evt. muligheter hvis behovet inntrer.

Bestilling / endelig bekreftelse:
Etter bestilling vil dere få en ordrebekreftelse via e-post eller en telefonoppringning for å bekrefte deres bestilling. Vi sender så ut en faktura til deres e-post eller postadresse. Ved betaling av denne fakturaen godkjenner dere våre betingelser og har da en bindende avtale med Eventservice/Fotballreiser. Fakturaen betaler dere på vanlig måte.

PS: Kamper i Tyskland og  England kan bli flyttet til fredag kveld, tenk på dette når dere bestiller flybilletter.

Endring av kamptidspunkt:

Kampene flyttes pga TV visning hver helg/midtuke så du som kunde er selv ansvarlig for å følge med på det endelige kamptidspunket. Vi hjelper til med ekstra netter på hotell hvis kampen din flyttes.
Kampene kan endres på helt opp til to uker før avspark. Merk at kamptidspunktet på billettene kan være misvisende dersom det har skjedd endring i kamptidspunkt etter at billettene er printet ut.

Kredittkort:

Ønsker dere å betale med kredittkort er dette fullt mulig, men da tilkommer administrasjonsomkostninger til kredittkortselskapet dere må selv sjekke at kampen går på det oppsatte tidspunkt.

Gruppereiser

 

Våre pakker er basert på gruppereiser ( hotell og kampbillett ) til alle lag. Antall som gjelder for oss er 20 pakker som må selges. Dersom det blir for få bestillinger har vi da rett til å avbestille pakken.
Når det gjelder Liverpool og Arsenal hjemmekamper må det selges over 20 pakker til deres kamper. Dersom det selger under dette antallet solgte pakke kanselleres pakkene . 

Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt .

For få påmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen.
Fristen må ikke sette kortere enn:

  • 20 dager før avreise døgnet starter med reiser som varer i mer enn 6 dager.
  • 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet til kunden senest ved fristens utløp . Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punktet så snart som mulig.
Ved kansellering etter dette punktet skal alle kundene innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

Dårlig vær eller andre ting som kan gjøre at en kamp blir flyttet.:

Flyttes kampen pga. dårlig vær og andre “force majeure” hendelser, er det ikke mulig å avbestille. Billettene er gyldig på ny kampdato.
Flyttes kampen pga streik blant klubbene, FA, LFP eller RFEF (eventuelt spillerforeningene) er det heller ikke mulig å avbestille fotballbillettene, de vil også da være gyldig på ny kampdato.

 

NB: Alle priser er basert på innkvartering i delt dobbeltrom. Ønsker dere rom alene kommer det et enkeltromstillegg. Dette tillegget er kr. 980 for 2 netter og 1280 for 3 netter. Enkeltromstillegg for ett 4 * hotell er høyere enn for ett 3 * hotell.

Merk at Fotballreiser klassifiserer hoteller etter egen inngående inspeksjon, og at klassifiseringen kan avvike fra andres vurderinger av samme hotell på andre websider, eller fra klassifiseringen som ble foretatt da hotellet var nytt. Vi vil i stor grad oppgi nettstedet TripAdvisors stjerneklassifisering basert på de reisendes egne vurderinger.Vær oppmerksom på at Fotballreisers standardhoteller er av turistklasse klassifisering. Dette vil i England si enkel standard – selv om alle våre hotellrom naturligvis har eget dusj/toalett.  Dersom du er opptatt av hotellstandard, oppfordrer vi deg til å oppgradere til 4 * hotell. Velger du hotellrom med tre eller fire senger, vil ofte en eller to av sengeplassene være på sovesofa.

Diverse / Problemer som kan oppstå :

DU/DERE er selv ansvarlig for å møte opp på korrekt kamp. Dag og tidspunkt for kampene kan flyttes, så tidspunkt på billettene kan være misvisende. Sjekk lokal info som aviser eller internett. Dersom du/dere forlater stadion før kampen er ferdig, vil du/dere ikke komme inn igjen på stadion. Dette gjelder alle billettyper. Dvs. ikke forlat stadion dersom dere skal se mer av kampen. Selv om sikkerhetsvaktene sier det er ok kan dere allikevel bli nektet adgang, så tenk dere nøye om før dere forlater stadion før kampen er ferdig.

Vi gjør oppmerksom på at du bør være ute i god tid før kampstart. Kommer etter at kampen er startet kan du oppleve på noen arenaer at billetten ikke virker eller at portene er stengt.  Det gis ingen erstatning/refusjon til dem som kommer for sent til kamp.
Dersom en kamparena blir stengt for publikum av sikkerhetsgrunner av politi eller arrangør, ansees dette som utenfor Fotballreisers kontroll og det gies ingen refusjon eller erstatning.

Som arrangør kan vi kansellere pakken om det oppstår uforutsette hendelser utenfor vår kontroll. I så fall vil reisens kostnader bli refundert. (Beløp innbetalt til oss).

Dersom dere ønsker å oppgradere til 4-stjerners hotell. Pris på forespørsel.

Reisedokumenter og kampbillettene:
Hotellet dere blir fordelt til på vedlegget sammen med fakturaen kan være et annet en det som blir til slutt.

Når fakturaen er betalt vil dere få tilsendt en hotellvoucher som er deres bekreftelse overfor hotellet. Denne voucheren blir sendt senest 14 dager før kampdato og må tas med til hotellet når dere sjekker inn. Voucheren er å regne som et verdipapir. All nødvendig informasjon om hotellet som adresse, navn og telefonnummer står på voucheren.

Vi gjør oppmerksom på at alle navnendringer må godkjennes på forhånd og at flere klubber og hoteller ikke godtar navnendringer – uansett grunn.

Billettene til selve kampen får dere utlevert på hotellet om ikke annet avtales ! I enkelte tilfeller sjeldne kan det forekomme at enkeltbilletter , spesiellt på Liverpool sine hjemmekamper og
pga konkursen til Thomas Cook , hvor flere av våre agenter nå ikke får billettene som lovet og vi må komme opp med alternative løsninger.

Dersom det skulle oppstå hotellet/levert av vår agent som tar kontakt med dere pr telefon/SMS. Dere må huske å spørre etter billettene i resepsjonen da disse ikke blir levert på rommet. Vi selger pakker, dersom dere kjøper kun billetter er dere ikke dekket av Reisegarantien (RGF ) og dere
har da kun rett til innbetalt bløp til oss dersom noe skulle gå galt/ikke bli levert.

Billetter som man ikke finner på hotellet, MÅ ETTERLYSES INNEN KL: 9 KAMPDAGEN SLIK AT VI HAR MULIGHET TIL Å FINNE EN RESERVE LØSNING. ( BILLETTER KAN KOMME BORT, BLI STJÅLET ) TAS DET KONTAKT ETTER KL. 9 KAMPDAGEN KAN VI IKKE GARANTERE AT VI KAN KOMME OPP MED NYE BILLETTER ELLER TILBAKEBETALE INNBETALT BELØP TIL OSS.
Avbestillingsregler:
Dersom Fotballreiser utarbeider et spesialtilbud basert på kundens ønsker og dette tilbudet aksepteres av kunden, belastes et gebyr ved avbestilling som følger Pakkereiselovens bestemmelser. Dette gebyr er NOK 500 per person inntil 6 uker før avreise. Ved gruppereiser regnes mottak av navnliste som endelig bestilling og kun mindre endringer for inntil 15% av deltakerantallet tillates fram til betalingsfrist.

Dersom det er et firma eller et annet reisebyrå som kjøper pakker av oss gjelder ikke reisepakkeloven. :
Pakkereiseloven:
Direktivets unntak for generelle forretningsreiseavtaler Reglene i 2015-direktivet er også preseptoriske.91 Hovedregelen i direktivet er at alle reiser som faller inn under direktivets anvendelsesområde er omfattet, uavhengig av hvem som er avtalepart på kundesiden. Nytt i 2015-direktivet er imidlertid at pakkereiser som kjøpes som forretningsreise på grunnlag av en «generel aftale med henblik på forretningsrejser» ikke faller inn under direktivets virkeområde.92 En tilsvarende unntaksbestemmelse finnes i dag ikke i den norske loven i dag, og må derfor innføres ved lovrevisjonen som følge av direktivets krav om totalharmonisering. Det avgjørende for om unntaket kommer til anvendelse i det enkelte tilfellet vil være tolkningen av «generel aftale med henblik på forretningsrejser». Det fremgår av direktivets fortale at hensynet bak innføringen er at selskaper som bestiller et visst antall reiser på bakgrunn av en generell avtale, ikke har et like stort beskyttelsesbehov som den tradisjonelle forbruker.

PS: Kamper i Tyskland og  England kan bli flyttet til fredag kveld, tenk på dette når dere bestiller flybilletter.

Etter at betaling er gjort kan kunden ikke avbestille fotballpakken(e). Pakken(e) kan heller ikke avbestilles om fotballkampen skulle flyttes til en annen dato eller tidspunkt. Depositum betales ikke tilbake uansett årsak. Kampbillettene er gyldig på ny kampdato/klokkeslett. Vi anbefaler alle våre kunder å kjøpe en fotballpakke fra fredag til mandag, dette fordi når en kamp flyttes er det som regel fra lørdag til søndag. Dersom kampen flyttes til annen dato gjelder fotballbilletten(e) denne nye datoen. Vi tar ikke økonomisk ansvar i forbindelse med flytting av kamp når det gjelder reisebestillinger som ikke er gjort av oss. I forbindelse med reisen oppfordrer vi alle som har problemer med innsjekking på hotellet, billetten(e) eller ved levering/bruk av billetter,  vil vi rette dette, men kunden må kontakte oss umiddelbart. Tar dere ikke kontakt med oss, kan vi ikke hjelpe dere og vi kan ikke ta ansvar for at du ikke får det du har betalt for. Dette betyr at dere må selv sjekke at billettene dere har mottatt er i samsvar med bestilling. Dersom noe ikke stemmer, må dere ta kontakt med oss umiddelbart.  Vi oppfordrer alle til å ha/tegne reiseforsikring som også dekker avbestilling ved sykdom. Lovens angrefrist på 14 dager gjelder hos oss, dvs. man kan avbestille dersom man ikke betaler innen betalingsfrist. Vennligst gi oss beskjed slik at det legges inn i systemet vårt. Særskilte reisevilkår gjelder for avbestillinger. Etter reglene i Kjøpsloven kan ikke arrangementsbilletter avbestilles. Avbestilling ved sykdom: Vi oppfordrer alle til å undersøke om de har reiseforsikring som gir refusjon ved sykdom dersom reisen ikke kan gjennomføres. Hvis ikke bør slik reiseforsikring/avbestillingsforsikring tegnes. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Endring av kamptidspunkt:

Kampene flyttes pga TV visning hver helg/midtuke så du som kunde er selv ansvarlig for å følge med på det endelige kamptidspunket. Vi hjelper til med ekstra netter på hotell hvis kampen din flyttes.
Kampene kan endres på helt opp til to uker før avspark. Merk at kamptidspunktet på billettene kan være misvisende dersom det har skjedd endring i kamptidspunkt etter at billettene er printet ut så dere må selv sjekke at kampen går på det oppsatte tidspunkt.

Flyttes kampen pga. dårlig vær og andre “force majeure” hendelser i England/Spania er det ikke mulig å avbestille. Billettene er gyldig på ny kampdato.
Flyttes kampen pga streik blant klubbene, FA, LFP eller RFEF (eventuelt spillerforeningene) er det heller ikke mulig å avbestille fotballbillettene, de vil også da være gyldig på ny kampdato.

Diverse:
DU/DERE er selv ansvarlig for å møte opp på korrekt kamp. Dag og tidspunkt for kampene kan flyttes, så tidspunkt på billettene kan være misvisende. Sjekk lokal info som aviser eller internett. Dersom du/dere forlater stadion før kampen er ferdig, vil du/dere ikke komme inn igjen på stadion. Dette gjelder alle billettyper. Dvs. ikke forlat stadion dersom dere skal se mer av kampen. Selv om sikkerhetsvaktene sier det er ok kan dere allikevel bli nektet adgang, så tenk dere nøye om før dere forlater stadion før kampen er ferdig.

Dersom en kamparena blir stengt for publikum av sikkerhetsgrunner av politi eller arrangør, ansees dette som utenfor Fotballreisers kontroll og det gies ingen refusjon eller erstatning.

Som arrangør kan vi kansellere pakken om det oppstår uforutsette hendelser utenfor vår kontroll. I så fall vil reisens kostnader bli refundert. (Beløp innbetalt til oss).

Dersom det skulle oppstå problemer med innsjekking på hotellet, billetten(e) eller ved levering/bruk av billetter,  vil vi rette dette, men kunden må kontakte oss med en gang.

Frokost er ikke inkludert i pakkene, men enkelte hotell spanderer frokost. Det er utenfor vår kontroll hvilke hotell som gjør dette. På spesielt populære kamper kan single billetter forekomme. De som reiser med barn må oppgi alder på barna da vi selvsagt ikke plasserer barn alene på tribunen.

Vi gjør oppmerksom på at det i noen byer i Europa er innført en lokal turistskatt som innkreves etter hotelloppholdet.  Dette gjelder foreløpig ikke England, men i Barcelona, Milano og Madrid.  Skatten utgjør for tiden EUR 3 per/person natt i trestjerners hoteller og EUR 4 per natt i firestjerners hoteller.

Vi tar forbehold om endringer i denne skatten.

Kunden oppfordres til å bære nøytrale plagg i forbindelse med fotballkamper, og er inneforstått med at Eventservice/fotballreiser.no ikke er ansvarlig for at kunden blir avvist f.eks for å ha hatt upassende antrekk, oppførsel, nytt alkohol eller annet som har medført bortvisning eller utestenging fra arenaen.

Bortebilletter : 

Ønskes bortebilletter MÅ dette opplyses om ved bestilling, vi kan ikke garantere at vi ordner dette. Dersom ikke annet er avtalt, bekreftet og tilleggsbetalt for, kan billettene være hvor som helst på stadion. Hvis du oppgir billettønsker ved bestilling, vil vi ta hensyn til dette så langt som mulig. Vanligvis vil billettene være hjemmebilletter eller i nøytral sone, men bortebilletter kan også forekomme. Dersom det blir bortebilletter vil vi informere om dette før kampstart. Vi er ikke ansvarlige for ikke leverte billetter, vi vidreselger kampbilletter for andre agenter og det er de som er ansvalige for levering, dersom det ikke blir levert billetter vil vi kreve billettenes verdi fra agenten og videre sende pengene til betaler / rette vedkommende. Når det gjelder rullestolbrukere må disse ha egne billetter på stadion, samt billett til ledsager. Disse billettene må kjøpes direkte fra klubbene.

 

Ansvar for andre ting en det som kjøpt gejnnom oss:
Kunden er inneforstått med at Eventservice/fotballreiser.no ikke har noe ansvar for å veilede eller hjelpe kunden i forhold som ikke berører selve billetten til arrangementet, så som forhold knyttet til transport, losji, omvisning el. som selskapet ikke selv står ansvarlig for.

 

Møte opp til rett tidspunkt:
Kunden er selv ansvarlig for å få rede på kampdato og klokkeslett i tilfelle endringer tett opp til kampdato, både før og etter at kunden har kjøpt billettene. Vi tar forbehold om feil dato på våre sider, da kamper kan flyttes tett opptil kampdato.
Vi informere ikke om bytte av kampdato, dette må kundene selv følge med på.

Barn:
Vi anbefaler ikke å ta med barn under 3 år på kamp. Barn under 6 år kan bli nektet adgang på stadion i Spania. Men dersom kunden allikevel ønsker å ta med barn må de ha egen billett og vi selger billett til de som ønsker å gå imot vår anbefaling.

 

Mangler: 
Kunden kan ikke gjøre gjeldende som en mangel slike forhold som han vet Eventservice/fotballreiser.no ikke er ansvarlig for. Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed med en gang/under reisen. Klager må sendes inn pr mail (post@fotballreiser.no) skriftlig innen 1 mnd etter kampdato, kommer klagen etter 1 mnd blir de ikke behandlet. Vi tar forbehold om feilprising i reklamemateriell, internettsider og i all kommunikasjon med våre kunder.

Når det gjelder kampene i Spania går disse som regel søndag kveld. Enkelte kamper blir flyttet til lørdag, følg med i media. Dvs. bestiller du med Ryanair eller annet flyselskap lørdag kveld kan du gå glipp av kampen.

Pakken kan avlyses fra arrangørens side inntil 3 måneder før arrangementsdato jfr. Pakkereiselovens bestemmelse om tilstrekkelig tilslutning.
Gjøres dette har den reisende rett til full tilbakebetaling av innbetalt beløp uten fratrekk fra evt. depositum.

Billettavgift:
Da vi bruker seriøse agenter i England må disse betale mva, det betyr at billettavgiften er fra kr. 100 – 500,- pr pakke.

Generelt
Hotellvoucher sendes pr. mail senest 14 dager før kampdato til kundens mailadresse. Har ikke kunden mottatt denne har kunden plikt til å ta kontakt med Fotballreiser/Eventservice, da vi ikke har ansvar for mail som ikke mottas, havner i spam eller som ikke kommer frem. Vi opplever at kunder som har hotmail adresse eller andre gratis mail systemer har problemer med at e-mailen går i spamboksen. Sjekk denne om dere ikke har mottatt e-mail fra oss. Vær oppmerksom på at dobbeltrom kan være med to separate senger eller dobbeltseng og at 3 sengsrom kan være med 3 separate senger eller med 1 dobbeltseng og 1 enkeltseng. Ikke ha for høye forventninger til hotellene i London/England. Rommene på de fleste 3* hotellene er gjerne små og slitte. Vi anbefaler ikke hoteller med mindre enn 3*. Ønsker dere litt mer komfort kan vi tilby 4* hotell mot et tillegg i pris. Vær tidlig ute da prisene øker, jo nærmere kampdato. Vi anbefaler oppgradering til 4* selv om det koster litt ekstra, det er verdt pengene.

Fotballreiser/Eventservice selger ikke reiser, men hotellopphold med evt. tilleggsutflukter, kvelds- eller dag arrangementer. Spesielle avbestillingsregler gjelder – se disse. Når det gjelder dato for kamp på våre sider kan de være feil. Reiser man alene , må man bestille enkeltrom. Vi tar ikke ansvar for bestilling av flybilletter som ikke kan brukes om man ikke rekker kampen pga. feil på våre sider. Når det gjelder Barcelona FC er de fleste kampene satt opp på søndag på vår side selv om de står som en lørdagskamp på Barcelona FC sin hjemmeside, da vi har fått henstilling fra agenten om å skrive søndag siden de fleste kampene blir spilt da.

Barn:
Reisende med barn bes oppgi barnets alder ved bestilling.

* Kundeløftet gjelder 14 dager fra bestilling. Dvs. at kunden har 14 dager til å finne en billigere faktura for å få mellomlegget. Kundeløftet gjelder ikke dersom pakken er betalt.

Man kan ikke bruke gavekort for å bestille fotballpakke og så gi fotballpakkene videre til andre med navnendring.

Vi tar forbehold om trykkfeil eller prisendringer i løpet av sesongen. Endringer pga. valutakurs og andre forhold vi ikke kontrollerer kan forekomme. Priser og avgifter garanteres ikke over lengre tid. Dersom det engelske pundet går mye opp fra betaling til levering (det kan ta opp til 6 mnd fra betaling til levering) vil vi sende ut en faktura med mellomlegget, dvs. vi tar ingen valutarisiko.

For sen betaling:
Betaling etter betalingsfristen er grovt mislighold av avtalen og gir Fotballreiser/Eventservice adgang til å kansellere bestillingen. Dersom kunden i slike tilfeller likevel ønsker å opprettholde bestillingen, kan Fotballreiser/Eventservice øke pakkeprisen da nye billetter må kjøpes inn og hoteller bestilles på nytt – ofte til høyere priser. Dette gjelder også gavekort og spesielle tilbud. Fotballreiser/Eventservice ønsker å hjelpe også de som betaler for sent så langt det er mulig. I alle tilfeller hvor opprinnelig betalingsfrist er brutt, begrenser Fotballreiser/Eventservices økonomiske ansvar seg til tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Vi tar ikke ansvar for feil i publisert materiale når det gjelder priser og datoer. Alle tilbud er basert på dagens priser. Prisendringer kan forekomme fram til bestillingsbekreftelse. Når du bestiller på våre sider har du godtatt våre reisebetingelser.
Prisene for enkeltromstillegg som kommer opp når du bestiller gjelder for 3 * hotell og i helg. Det er andre priser for enkelromstillegg ved kamper som spilles utenom helg, da hotellene er dyrere da og vi har ikke laget avtaler med hotellene utenom helg.

 

Betingelser for gavekort.

1. Våre gavekort kan kun brukes til fotballreiser. Bestilling kan kun gjøres gjennom vårt selskap.

2. Gavekort kan ikke refunderes eller tas ut i kontanter. Gavekortet kan benyttes både som delbetaling og til full betaling av fotballreiser. Gavekort kan ikke
videreselges.

3. Dersom reisen er en pakkereise med flere innholdselementer omfattes den av vår reisegaranti etter «Pakkereiseloven». Reisen må være avsluttet innen 2 år fra kortets kjøpsdato/utstedsdato;
eller til dato som står på selve gavekortet.
Gavekort forlenges IKKE , uansett årsak.
Gjelder ikke «dagens dobbel» og Black Friday gavekort, her må reisen være avsluttet inne 1 år fra kjøpsdato.

4. Gavekortet brukes kun hos fotballreiser.no. Beløpet blir automatisk trukket i kortet. Gavekortet kan brukes en eller flere ganger inntil det er tømt. Mottakeren trenger derfor bare ett kort.

5. Det må handles for minimum 100 kr per gang, unntatt når kortet er utstedt på mindre enn 100 kr, eller restverdien skal brukes.

6. Kortet kan ikke lades opp når det er tømt.

7. Egne regler ved BLACK FRIDAY / Dagens dobbel – gavekort:

Black Friday / Dagens dobbel gavekort :

Er personlig og kan kun bruke 1 ( ett ) gavekort per reisebestilling.
Mottaker av gavekortet må reise, og gavekortet varer frem til 23.11.2019. Reisen MÅ være avsluttet innen 23.11.2019, dette
gjelder for gavekort kjøpt i 2018. Kan ikke under noen omstendigheter forlenge tidsperioden over 1 år.  Black Friday / Dagens dobbel gavekort gjelder i
1 år, d.v.s. man må reise innen 1 år fra kjøpsdato.

Man kan IKKE samle opp flere gavekort og bestille. Man kan heller ikke bestille hver for dere og opplyse om at man reiser sammen
med andre når man bestiller. Man kan heller IKKE bestille hver for seg og så reise sammen uten å opplyse oss om dette.
Det betyr at om man har kjøpt inn f.eks 2 gavekort må man reiser på 2 forskjellige reiser/kamper.

For at «Blackfriday» gavekortet skal gjelde må det betales innen betalingsfristen.
Maks beløp på gavekortet på dette tilbudet er kr. 5000 ,- .Det betyr at du maks kan legge inn  kr. 2500 når du bestiller. Man kan kun bruke 1 ( ett ) gavekort per reisebestilling. Kan ikke under noen omstendigheter forlenge tidsperioden over 1 år. Black Friday tilbudet gjelder ikke/ man kan ikke kjøpe kun billetter, men en pakke som innkluderer hotell og kampbillett.

Man kan heller ikke bestille hver for dere og opplyse om at man reiser sammen med andre når man bestiller, eller bestille hver for seg til samme kamp om man har kjøpt inn flere Black Friday gavekort. Man kan ikke bruke gavekort fra Black Friday tilbudet på allerede bestilte pakker, tilbud eller allerede betalte pakker. Black Friday gavekortet gjelder for pakker i England og Spania som vi kan tilby. Mistet gavekort er det samme som mistet lommebok og refunderes ikke, gavekort kan ikke spores tilbake til giver/mottaker.

8. Dagens Dobbel ( DD ) har samme regler som «Blackfriday» kortet, eneste forskjellen er at maks er 6000,- dvs du kan maks legge inn kr. 3000,- når du bestiller. Gavekortet gjelder i 1 år fra datoen det er bestillt. Man kan kun bruke 1 ( ett ) gavekort per reisebestilling. Kan ikke under noen omstendigheter forlenge tidsperioden over 1 år. Man kan heller ikke bestille hver for dere og opplyse om at man reiser sammen med andre når man bestiller, eller bestille hver for seg til samme kamp om man har kjøpt inn flere DD gavekort. Man kan ikke bruke gavekort fra DD tilbudet på allerede bestilte pakker eller allerede betalte pakker. Man kan ikke bruke gavekort fra Dagens Dobbel tilbudet på allerede bestilte pakker, tilbud eller allerede betalte pakker.

Man kan heller ikke kombinere Dagens Dobbel og «Blackfriday » kortet og bestille en ( 1 ) reise. Har man et kort av hver må man reise 2 ganger for å gå brukt kortene. Dette er vi strenge på , da disse tilbudene er spesialtilbud .